0507 553 33 05

Sosyal Medyada Biz}

Su Kayıplarının Azaltılması

Şehir şebekesinin bütünlüğünü bozmadan bölümlere ayırma ve her bölüm için verilen su miktarının tespitinin yapılması ve o bölgedeki belirli periyodlar içerisinde tahsil edilen su miktarının belirlenmesi ve bu iki oran arasındaki farkın minimize edilmesi amacıyla yapılan, ayrıca o bölgeye verilen...
Kent yönetimlerinin ihtiyaç doğrultusunda yapmış olduğu yol bakım çalışmaları esnasında mevcut su vana kapaklarının bulunması ve yol kotuna kadar çıkarılması firmamızın faaliyetlerinden bir tanesidir.
İnsanlığın olduğu her yerde kaçak su kullanımı düşüncesi her zaman olmuştur. Su saatinden önce yapılan bağlantı ile kullanılan su, saatten geçmediği için kaçak su olarak nitelendirebiliriz. Firmamızın yaptığı hizmetlerden bir tanesi de şebekeden beslenen tüm abonelerin bağlantılarının kontrol ve teyidini...
Kentin içme suyu şebekesini oluşturan boru cinsi ne olursa olsun imalat esnasında veya malzeme kalitesi sorunları nedeni ile oluşabilecek şebekedeki arıza ve sızıntıların noktasal tespitini yapmaktayız. Şebekede bulunan sızıntı ve kaçak suyun yeryüzüne bir şekilde çıkabileceği düşüncesi yanlış bir düşünce...