0507 553 33 05

Sosyal Medyada Biz}

Hizmetlerimiz

Firmamızın bünyesinde bulunan iş makineleri ve çevremizdeki çalışma partnerlerimiz ile altyapı sektörü olan içme suyu, atık su, yağmur suyu ve jeotermal şebeke yapım işleri tarafımızca yapılmaktadır. Yapımı tamamlanan şebekenin koordinatlı bir şekilde idareye teslimi olmazsa olmazlarımızdandır. Karayolları ve demiryolları geçişleri...
Şehir şebekesinin bütünlüğünü bozmadan bölümlere ayırma ve her bölüm için verilen su miktarının tespitinin yapılması ve o bölgedeki belirli periyodlar içerisinde tahsil edilen su miktarının belirlenmesi ve bu iki oran arasındaki farkın minimize edilmesi amacıyla yapılan, ayrıca o bölgeye verilen...
Kent yönetimlerinin ihtiyaç doğrultusunda yapmış olduğu yol bakım çalışmaları esnasında mevcut su vana kapaklarının bulunması ve yol kotuna kadar çıkarılması firmamızın faaliyetlerinden bir tanesidir.
İnsanlığın olduğu her yerde kaçak su kullanımı düşüncesi her zaman olmuştur. Su saatinden önce yapılan bağlantı ile kullanılan su, saatten geçmediği için kaçak su olarak nitelendirebiliriz. Firmamızın yaptığı hizmetlerden bir tanesi de şebekeden beslenen tüm abonelerin bağlantılarının kontrol ve teyidini...
Kentin içme suyu şebekesini oluşturan boru cinsi ne olursa olsun imalat esnasında veya malzeme kalitesi sorunları nedeni ile oluşabilecek şebekedeki arıza ve sızıntıların noktasal tespitini yapmaktayız. Şebekede bulunan sızıntı ve kaçak suyun yeryüzüne bir şekilde çıkabileceği düşüncesi yanlış bir düşünce...
  Kentlerin imar planlarının genişlemesi, Türkiye’nin kalkınma hızının son yıllarda fazla olması ve yağmur suyunun emilebileceği zeminlerin azalması nedeni ile kent yöneticilerinin aşırı yağış anlarında yaşamış oldukları sıkıntıları en iyi bilen firmalardan bir tanesiyiz. Bundan dolayı o anda yağan aşırı...
    Proje yapım esaslarımız evsel ve endüstriyel atık suların uzaklaştırılması için hazırlanacak olan proje yapım esaslarını içerir. Kentin gelecek nüfus hesabı göz önünde tutularak hatların boyutlandırılması için gerekecek debi hesapları, maksimum ve minimum akış hızı şut esasları, her türlü...
Mevcut atık su ve yağmur suyu şebekelerinden ayrıca kontrol edilmesi gereken yeni yapımı tamamlanan şebekelerde muayene bacasından bir sonraki muayene bacasına kadar şebekenin video ortamında çekiminin yapılması ve idareye teslimi tarafımızca yapılmaktadır. Tarafımızca kanaatimiz altyapı projesi hazırlanmasını talep eden yönetimlerimizin...
Firmamız tarafından kentin içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu şebekesinin geçtiği güzergahlar , içmesuyu şebekesinde su deposundan başlamak kaydı ile hat kesme vanalarını da dikkate alınarak suyun ulaştığı son noktaya kadar, atıksu ve yağmursuyu şebekelerinde ise deşarj noktasından başlayarak kot farkının en...