0507 553 33 05

Sosyal Medyada Biz}

Suyun Dağılımı

Suyun Dağılımı

Bir kentte şebekeye verilen suyun ortalama dağılımını görelim.

Şebekeye Gönderilen Su Miktarını 100 m3 Olarak Belirleyelim

  1) Yetkili Tüketim

 a) Faturandırılan Yetkili Tüketim

*Faturalandırılmış Ölçülü Tüketim ( 48 mcivarında olup fatura ile gelir getiren sulardan oluşmaktadır.)

*Faturalandırılmamış Ölçülü Tüketim ( 5 mcivarında olup saat takılmış fakat kamu hizmeti nedeni ile gelir
getiren sulardan oluşmamaktadır.)

b) Faturalandırılmayan Yetkili Tüketim

*Faturalandırılmamış Ölçüsüz Tüketim ( 12 mcivarında olup park bahçeler, yangın hidrantları, cami vb.
kullanımlardır. Saat bağlantısı olmayan fakat su ihtiyacının karşılandığı gelir getirmeyen sulardan
oluşmaktadır.)

  2) Su Kaybı

a) Açık Kayıplar

 * Yetkisiz Tüketim ( 3 mcivarında olup kaçak abone bağlantılarından oluşmaktadır.)

* Personel ve Saat Hatası ( 1 m3 civarında olup personelin veya saatteki hatalardan kaynaklı gelir getirmeyen
sulardan oluşmaktadır.)

 b) Gerçek Kayıplar

 * Dağıtım ve Taşıma Şebekelerindeki Kaçaklar ( 23 m3 civarında olup şebekedeki sızıntılardan oluşmaktadır.)

 * Arıza ve Bağlantı Anındaki Kaçaklar ( 3 mcivarında olup çalışmalar anında  boşa akan sulardan
oluşmaktadır.)

* Depo Sızıntıları ( 1 mcivarında olup depolardan sızan sulardan oluşmaktadır. Birçok yönetimde bu oran
sıfıra düşürülmüştür.)

* Servis Bağlantılarından Kaçaklar ( 4 mcivarında olup, genel olarak abone bağlantılarındaki kolyeden sızan
sulardan ve bağlantı borusundaki sızıntıdan oluşmaktadır.)