0507 553 33 05

Sosyal Medyada Biz}

Neden Sayısallaştırma

Neden Sayısallaştırma?

Bir kentin Altyapısı Neden Koordinatları Alınarak Sayısallaştırılmalı?

Bu sorunun cevabını birçok yerel yönetimlerimiz bilmektedir. Fakat yapılacak olan yatırımlar ile gelir getirme oranının düşük olduğu kanaati bulunmaktadır. Sayısal ortama aktarılması gereken İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu şebekelerinden örnekler ile açıklayacak olursak;e

1) İçmesuyu Şebekesinin Koordinatlı Sayısal Ortama Aktarılması;

    a) Birçok yerel yönetimlerimizde suyun halka verilişi basınç değerleri bakımından farklılık göstermektedir. 1,5 ATU basınç ile bağlantı yapılan haneler olduğu gibi 14 ATU’lere varan basınç ile bağlantılı hanelerde bulunmaktadır. Basınç dengesinin fazla veya eksik olması hanelerdeki su kullanımı ile ilgili konforu düşürmektedir. Aynı zamanda gerektiğinden fazla basınç şebekedeki ve abone bağlantılarındaki sızıntı oranlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bir conta sıyırmasından kaynaklanacak su sızıntısı 3 ATU basınç olan bir şebekede 0,5 lt/sn iken 8 ATU basınç olan başka bir şebekede 2 lt/sn’lere ulaşabilir. Şebekede fazla basınçtan dolayı arızaların daha çok olacağı gibi döküm parçada sızan bir suyun zamanla  su basıncı ile deliğin büyümesini arttıracaktır. Bu basınç sınıflarının doğru olarak belirlenmesi mevcut altyapının tespiti ve koordinatlı bir şekilde sayısallaştırılması ile mümkündür. Gerekli olan hidrolik modelleme ve basınç düşürücü ekipmanların montajının yapılması sayısallaşma işinin yapılması ile oluşacaktır.

    b) Yeni yapılacak yatırım ve planlamalarda kullanılacak en önemli veri kaynağıdır.

    c) İmar plan revizyonları işlemlerinde mevcut şebeke bilgilerine dikkate alınarak yapılması, oluşabilecek parsel içinde şebeke kalması durumlarının önüne geçecektir.

    d) İnşaat ruhsatı talebinde bulunan 3.şahıs veya kamu kurumlarının bağlantı yapacağı şebeke bilgileri ve istikameyi araziye gidilmeden verilebilir ve ruhsat ekinde sunulabilir.

    e) Şebeke gereksinimleri hakkında bilginin doğruluğu ve teyidi rahatlıkla yapılabilir.

    f) Mevcut şebeke bilgileri olan şebeke uzunlukları, boru cinsleri, çap sınıflandırılması, vana adetleri, basınç sınıfları, tahliye ve vantuz adetleri gibi veriler rahatlıkla tek tuş ile görülebilir.

   g) 3.şahıslar veya kurumlar tarafından yapılacak olan kazı çalışmaları öncesinde ve esnasında oluşabilecek hataların önlenmesi sağlanabilir.

   h) Yangın hidrantlarının yerleri ve basınçları dijital ortamda İtfaiye Müdürlüklerine verilerek sağlıklı ve verimli bir hizmet sunulabilir.

   ı) Verilecek olan siparişler için gereksinim listeleri kolaylıkla elde edilebilir.

   i) DMA odaları, otomasyon gibi ilaveler ile şebeke kontrolü sağlanabilir.

   j) Üst yapı (yol, köprü, bina) gibi çalışmalar öncesi mevcut şebeke bilgisinin ilgili birime verilmesi neticesinde oluşabilecek hataların önüne geçilecektir.

   k) Yol çalışması sonrasında kayıp olan vana kapaklarının bulunması noktasında kolaylık sağlayacaktır.

   l) Mevcut şebekeyi bilen saha personelinin azalması neticesinde oluşacak veri kaynak eksikliğinin önüne geçecektir.

2) Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesinin Koordinatlı Sayısal Ortama Aktarılması;

   a) Mevcut şebeke bilgileri ile yeni yapılacak yatırım planlarının sağlanması daha verimli olacaktır.

   b) Eğim ve derinlik bilgileri sayesinde sıkıntı yaşanan noktaların nedenleri analiz edilebilir.

   c) Şebeke uzunlukları, Çap sınıflandırılması, Baca ve Izgara adetleri, Boru cinsleri ve Derinlik bilgileri gibi veriler kolaylıkla sağlanabilir.

   d) İmar plan revizyonları işlemlerinde mevcut şebeke bilgilerine dikkate alınarak yapılması oluşabilecek parsel içinde şebeke kalması durumlarının önüne geçecektir.

  e)  İnşaat ruhsatı talebinde bulunan 3.şahıs veya kamu kurumlarının bağlantı yapacağı şebeke bilgileri ve istikameyi araziye gidilmeden verilebilir ve ruhsat ekinde sunulabilir. Akar kotun ruhsat ile beraber verilmesi daha sonra yaşanacak şikayet ve itirazların önüne geçecektir.

  f) Üst yapı çalışmaları öncesi mevcut durumun ilgili birimlere verilmesi oluşabilecek baca ve ızgara kayıplarının ve şebeke zararlarının önüne geçecektir.

  g) Yol çalışmaları sonrası kayıp olan baca ve ızgara kapaklarının bulunmasında kolaylık sağlayacaktır.

  h) Mevcut şebekeyi bilen saha personelinin azalması neticesinde oluşacak veri kaynak eksikliğinin önüne geçecektir.