0507 553 33 05

Sosyal Medyada Biz}

Su Kayıp Kaçak Tespiti

FATURALANDIRILMAYAN SU MİKTARI

Ülkemizde içme suyunun %43,6 sı henüz musluğa ulaşmadan kaybolmaktadır. (TÜİK Belediye su istatistikleri) Bu kaybın ülkemize yıllık maliyeti 6 MİLYAR TL’dir. Belediyelere 2023 yılına kadar su kayıplarını azami %25 oranına indirme zorunluluğu getirilmiştir.

Dünyada suya olan talep her geçen gün artmaktadır. Buna karşın dünyadaki su kaynakları azalmakta, kirlenmekte uygun olmayan kullanımlar nedeniyle giderek azalmaktadır. Yeni su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve suyun kullanılabilir duruma getirilmesi çok büyük maliyetler gerektirmektedir. Bu sebeple mevcut suyun en az kayıpla işletilmesi gerekmektedir.

Gelir getirmeyen su konusuna uzun yıllardır odaklanılıyor ve konuya sürekli dikkat çekiliyor. Büyük miktarlarda içme suyunu toprağa pompalamayı ya da gereksiz miktarda elektrik kullanmamızı göze alamayız. Sızıntıları asgariye indirmek ve aynı zamanda global CO2 emisyonunu azaltmak için enerji tasarrufu yapmak zorundayız. Dünyanın bazı yerlerinde nüfus ve kentleşme su kaynağından alabildiğinden daha hızlı artmaktadır ve burada gelir dışı suyu azaltmak daha önemlidir.

 

SU KAYBININ SEBEBLERİ

Su kayıpları başlıca iki kategoride özetlenebilir.

1. Fiziksel olmayan kayıplar.

 • Tüketici sayacının hatalı okunması
 • Resmi kurum ve kuruluşların ücret ödeme zorunluluğu olmadan kullandıkları su
 • Camiler ve parklar
 • Yasal olmayan bağlantılar 

2.  Fiziksel Kayıplar

 • Ana borulardaki çatlaklar
 • Servis ve vana bağlantılarındaki sızıntılar
 • Yangın muslukları ve depolarda oluşan sızıntılar

Su dağıtım hatlarının toprağın altında olması nedeniyle borulardaki çatlak ve diğer tüm sızıntıların tespiti oldukça güçtür.  

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar ile fiziki kaçaklardan oluşan kayıpların toplam su hacminin %25-50 sine kadar ulaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca fiziksel kaçaklar su kalitesinin bozulmasına da sebep olmaktadır. 

Ülkemizde birçok yerinde mevcut içme suyu hatları sayısal değildir. Hatlardaki kayıp-kaçakları bulmak için hattın güzergahının bilinmesi gerekmektedir.

ÇÖZÜM                                                                                                                                              

MEVCUT HAT TESPİTİ 

Ülkemizde birçok yerin mevcut içme suyu hattının nerede olduğu bilinmemektedir. İlk olarak hattın güzergahı bulunmalıdır.

MEVCUT HATTIN SAYISALLAŞTIRILMASI 

Hattın konumunu GPS yardımıyla aktive edip, bilgisayar ortamında konumlandırılması mevcut hattın belirlenmesidir.

SU GÖNDEREN SAYAÇLARI BELİRLEMEK

Şehirdeki sayaç gruplarını belirlenir ve bu sayaçların toplam tüketimini belirli aralıklarla bir araya getirilir. Şehrin toplam tüketimini sanal bir sayacın içine alınır.

 

ÖLÇÜM ANALİZİ

İkinci adım ölçüm analizidir. Bir analitik yazılım uygulamasında saklanan verilerin gruplandırılması ve toplanmasıyla, bölge ölçümleri aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir:

1. Su gönderen sayacı veya sayaçları belirleyin. (diğer bir deyişle, “ana sayaç”)

2.Sayaç gruplarını belirleyin ve bu sayaçların toplam tüketimini aralıklarla araya getirin. Toplam tüketimi sanal bir sayacın içine alın. 

3. Ana sayacın net tüketimini, topladığı ölçülü tüketimiyle zaman eşitlenmiş aralıklarla karşılaştırın. Ana sayacın net tüketimiyle sanal sayacın toplam tüketimi arasındaki herhangi bir fark, sızıntıları içerebilen FSM olarak kabul edilir.

4. Ölçüm analizleri yapıldıktan ve analitik uygulama, çeşitli ilçeleri şiddete göre sıraladığında, kamu hizmetleri sızıntıların nerede olacağına öncelik verebilir. Bazı yazılım uygulamaları, ölçüm analizinin sonuçlarının, Şekil 2’de gösterildiği üzere, ilçe sayacından gelen tüketim grafiğini ve sanal sayacın toplam tüketiminin grafiğini karşılaştırarak grafiksel olarak görmesine izin verir.

 

Müşteri

 • Su hizmetleri 

Sorun

 • Yüksek kaçak
 • Boru ağının verimsiz bakımları
 • Müşteri şikayetleri
 • Mali zararlar

Çözüm

 • Hidrolik modeller, Sistemi ve basınç kontrolünü optimize etmek Aktif ve ekonomik kaçak yönetimi.

Faydaları

 • Sızıntının azaltılması
 • Azaltılmış işletme maliyetleri
 • Kâr artışı
 • Memnun müşteriler 

Su kaybı ve sızıntı değerlendirmesi (Su Denetimi)

 • Kaçak izleme bölgelerinin belirlenmesi
 • Sızıntı verilerinin analizi ve yorumu
 • Sızıntıların tespiti, yeri ve onarımı
 • Boru Rehabilitasyon Planı (PRP)
 • İşletme ve bakım

 

DİĞER YARARLARI

Kazanılan etkili bir Su programının uygulanması yoluyla elde edilecek önemli mali tasarruflara ek olarak, su hizmetleri başka yollardan da yararlanabilir. Örneğin: İstikrarlı ve emniyetli besleme ve geliştirilmiş performans, 24/7 tamamen basınçlı dağıtım ile elde edilir. RevenueWater programı, her bölümdeki boruların durumuna bağlı olarak uzun vadeli bir rehabilitasyon ve yatırım planı için en iyi dayanaktır. Rehabilitasyon ve boru değişimi, günümüzde olduğu gibi sadece en eski olanın yerine geçerek değil, en fakir durumda olanları ön plana çıkararak yapılabilir. Dağıtım sisteminin daha iyi anlaşılması ve daha verimli çalışmasının yanı sıra yetkisiz tüketimden daha fazla haberdar olacaksınız.

 

SIZINTILARI AKUSTİK OLARAK TESPİT ETME

Birincisi, akustik sızıntı tespiti, kamu hizmetlerinin tahsil edilemeyen suyu tanımlayabilmesi ve hesaplayabilmesinin önemli bir yoludur. Akustik sızıntı sensörlerinin, AMI teknolojisinin ve yenilikçi veri analizi yazılımının dinamik bir birleşimi, proaktif kaçak hafifletmeyi mümkün kılar. Entegre akustik kaçak sensörüile bir iletişim modülü kullanarak, su sağlayıcıları dağıtım sisteminin herhangi bir yerindeki titreşim modellerini toplayabilir ve analiz edebilir.

Bir akustik kaçak tespit sistemi, tesislerin dağıtım sızıntıları için otomatik günlük ölçüm ile sistem performansını optimize etmelerini sağlar. Kamu hizmetleri, maliyetli ana molalar almadan önce sızıntıları bulup onararak boru hattı tamir masraflarını düşürebilir. Bu aynı zamanda, patlama borusu yoluyla suya giren bakteri ve virüs riskini azaltır. Pompalama ve daha az su muamele ederek, kamu hizmetleri, arıtma ve pompalama tesislerinin ömrünü uzatacaktır.

 

DAĞITIM SİSTEMİ BASINCI YÖNETİMİ

Üçüncü adım basınç yönetimidir. Basıncın küçük bir azalması gerçek kayıpların sızıntılarla önemli ölçüde azaltılması anlamına gelebilir. Gece geç saatlerde veya sabahın erken saatlerinde olduğu gibi düşük talep dönemlerinde aktive edildiğinde, basınç yönetimi, servis düzeylerini etkilemez ve ara depolama olanağının olmadığı ağlarda tüketimini azaltabilir.Basıncın etkin bir şekilde yönetilmesi için, bir servis alanını kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve basınç kontrolünü sunmadan önce arka plan kayıplarını anlamak önemlidir. Bir basınç yönetim programı ile bir hizmet dağıtım sistemi basınç bölgeleri olarak ayrılır. Basınç, giriş, ortalama bölge noktası ve kritik bölge noktasında izlenir. Ortalama bölge noktası, bölge için ortalama basınç oranını gösteren bir konumdur. Kritik bölge noktası, basınç en düşük, genellikle bölgedeki en yüksek yükseklikteki bir konumdur.Basınç düşürme, sistem sessiz olduğunda gece akış miktarını büyük ölçüde azaltır. Gece akışının basıncın düşürülmesiyle nasıl azaltıldığını göstermektedir. Gece akışının azaltılması bir sızıntının tamir edilmesine gerek kalmadan bir yardımcı programın FSM miktarını azaltır.

 

METRE BASKILAYICILARINI ANALİZ ETME

Sayaç ve sayaç arayüz ünitesi arasındaki bağlantı her açıldığında bir kurcalama bayrağı gönderilir. Daha spesifik olarak, bir iletişim modülü her saat başında bir tüketim okuması alır ve bu okumayı hafızasına yerleştirir. Bu okuma alındığında, modül sayaç kaydına bağlantı bulunup bulunmadığını algılayabilir; Ve bu gerçekleşirse, iletişim modülü bu hesabı potansiyel müdahaleye sahip olarak işaretler ve bir sonraki veri iletiminde “kurcalama bayrağı” içeriyor.Bu veriler tahsilat motorundan geçer ve kullanıcı arabiriminde müdahale, sızıntı ve diğer verilerin görülebileceği bir veri havuzunda toplanır. Kullanıcı, potansiyel sızıntı veya müdahalenin başladığı, iyileşiyor veya kötüleşmekte olup olmadığını ve sonuçta çözüldüğü günü görmek için eğilim temelli minimum tüketim değerlerini zamanla (“kaçak hattı”) görüntüleme olanağına sahiptir. Bu şekilde zaman içinde rapor edildiğinde, daha fazla soruşturma için daha yüksek hırsızlık olayı ve ilgili hesapları tespit edilebilir. Önceki dört adımı atlatarak, kamu hizmetleri FSM’yi azaltabilir ve bu nedenle mevcut ve gelecekteki talepleri karşılamak için pompalamak ve tedavi etmek zorunda oldukları su miktarını azaltabilir. Bu, suyu pompalamak için gereken enerji miktarını, kaybedilen su miktarını ve üretilen CO2 miktarını azaltır.